75805 - Η μελέτη

Ν. Λυγερός

Το Άσμα Ασμάτων
όταν το μελετάς
σε βάθος
δεν βλέπεις μόνο
την ιστορικότητά του
λόγω αναφορών
αλλά και μεταφορικό λόγο
που συνδυάζει
την αλήθεια
με την ομορφιά
για να φανεί
το άλλο ιερό.