75806 - Με τα γραπτά

Ν. Λυγερός

Με τα γραπτά
των αιώνων
αντιλαμβάνεσαι
πως η Ανθρωπότητα
κατέγραφε
την ιστορική της
ουσία
σε κείμενα
που διέσχισαν
ακόμα
και χιλιετίες
για να μας αγγίξουν.