75810 - Κάθε πρόταση

Ν. Λυγερός

Κάθε πρόταση
του ιερού κειμένου
είναι υπέροχη
γιατί δημιουργεί
μία σχέση
που διασχίζει
χιλιετίες
για να γίνει
δεσμός
αγγίζοντας
την ψυχή
του ανθρώπου.