75812 - Οι γνώσεις

Ν. Λυγερός

Οι γνώσεις
του γραπτού
φαίνονται
σε κάθε πρόταση
λόγω του πλούτου
του λεξιλογίου
που δεν αφήνει
αδιάφορο
τον μελετητή
του ιερού
Χρόνου.