75813 - Η αναζήτηση

Ν. Λυγερός

Η αναζήτηση
της εικόνας
του έργου
αναδεικνύει
το ενδιαφέρον
που υπάρχει
και πέρα
των ορίων
αφού η ουσία
βρίσκεται
πάντα εκεί.