75818 - Το σπαθί

Ν. Λυγερός

Το σπαθί
του ζωγράφου
δεν αμέλησε
καμιά λεπτομέρεια
γιατί ήξερε
πόση σημασία
έδινε
ο δημιουργός
σε κάθε
πινελιά
του αόρατου
χρώματος.