75819 - Πάντα

Ν. Λυγερός

Πάντα
σε ετοιμότητα
το σπαθί
απαντούσε
σε κάθε
ανείπωτη
χάρη
αφού ήταν
μετασχηματιστής
που δημιουργούσε
χαρές
και μεταχαρά.