75823 - Η προετοιμασία

Ν. Λυγερός

Η προετοιμασία
για τη νέα
αποστολή
είναι γρήγορα
και ταυτόχρονα
σε βάθος χρόνου
αφού αυτή
η χώρα
ανήκει σε αυτές
που έχουν
κατεχόμενα
εντός της Ευρώπης
και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
και αυτός ο λόγος
μάλιστα
εξηγεί
γιατί δεν είναι
ακόμα
στη Συμμαχία.