75827 - Στο αεροσκάφος

Ν. Λυγερός

Στο αεροσκάφος
νιώσαμε ήδη
τον αέρα
της άλλης χώρας
γιατί ήταν
πιο πολύ
άνθρωποι
της επιστροφής
που είχαν
ταξιδέψει
για να μάθουν
τι γίνεται
στην ηπειρωτική
Ευρώπη
αφού
αυτοί ήταν
του άλλου
νησιού
που έπρεπε
να απελευθερωθεί.