75829 - Η βαθύτητα

Ν. Λυγερός

Η βαθύτητα
της Ιρλανδίας
δεν είναι άμεση
σε αυτόν
που δεν ξέρει
πόσους αγώνες
έδωσε
για να ζήσει
επιτέλους
την αρχή
της απελευθέρωσης
μετά από θυσίες
που είναι
ακόμα
στο μυαλό
των Ιρλανδών
γιατί ανήκουν
στην ιστορία τους.