75830 - Στο Δουβλίνο

Ν. Λυγερός

Στο Δουβλίνο
γεννήθηκε
ο Μεσσίας
του Handel
όσο και αν αυτή
η γνώση
σε ξαφνιάζει
γι’ αυτό
περίμενε
να μάθεις
ακόμα
περισσότερα
αφού ήδη
ξέρεις
για τον Οδυσσέα
του James Joyce
λόγω
του θεμελιακού του
ύφους.