75831 - Η μελέτη του χάρτη

Ν. Λυγερός

Η μελέτη του χάρτη
του Δουβλίνου
είναι ήδη
ενδεικτική
για το μέλλον
της αποστολής
επειδή
υπάρχει
πυκνότητα
πολιτισμού
και παράδοσης.
Όταν ξέρεις
για την ιστορία
της Ιρλανδίας
δεν περιμένεις
τίποτα
λιγότερο
για τη συνέχεια
του έργου.