75832 - Στο μυαλό σου

Ν. Λυγερός

Στο μυαλό σου
έρχονται
μνήμες
του παρελθόντος
επειδή
η αποστολή
ενεργοποιεί
την ουσία
της ιστορίας
που δεν ξέχασε
ούτε την ομορφιά
ούτε τις θυσίες
των ανθρώπων
για να υπάρχει
μια ελεύθερη
Ιρλανδία
που συνεχίζει
να παράγει
έργο.