75833 - Οι εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι εικόνες
δημιουργούν
ένα έργο
όταν βλέπεις
με ποια συνέπεια
έχει πλαστεί
για να ζήσει
ακόμα
και μετά
στη μνήμη
έτσι
αντιλαμβάνεσαι
πόση
αγάπη
έχει
αγκαλιάσει
το δώρο
του Χρόνου.