75834 - Με το έργο

Ν. Λυγερός

Με το έργο
που ανακαλύπτεις
σε κάθε σου κίνηση
καταλαβαίνεις
ότι είναι όντως
τεράστια προσφορά
αφού κάθε μέρα
απολαμβάνεις
τα δώρα
που δίνονται
απλόχερα
χωρίς
κανένα
αντάλλαγμα
γιατί αποτελούν
πράξεις
χειροπιαστές
της βαθιάς
αγάπης.