75835 - Μέσα στην πυκνότητα

Ν. Λυγερός

Μέσα στην πυκνότητα
του πολιτισμού
φαίνεται
και ο πόνος
ενός λαού
που έπρεπε
να επαναστατήσει
πολλές φορές
για να καταφέρει
επιτέλους
την απελευθέρωσή του
από τον ζυγό
της Αγγλίας
έχοντας υποφέρει
στο έπακρον
και ζώντας
ακόμα
με κατεχόμενα.