75836 - Η απελευθέρωση

Ν. Λυγερός

Η απελευθέρωση
της Ιρλανδίας
είναι ζωντανό
κομμάτι
της μνήμης
του λαού
γιατί
όσο παράξενο
κι αν φαίνεται
για μια χώρα
της Ευρώπης
είναι πρόσφατη
και αυτό
σημαίνει
ότι υπάρχει
ακόμα
στο αίμα
που κυλά
στις φλέβες
των Ιρλανδών.