75839 - Οι συγγραφείς

Ν. Λυγερός

Οι συγγραφείς
Shaw,
Beckett
και Joyce
ήταν ήδη
στην καρδιά μας
πριν
έρθουμε
να δούμε
από κοντά
την πατρίδα τους
για ν ’ ανακαλύψουμε
και το υπόβαθρο
του έργου
που μας άφησαν
ως παρακαταθήκη
του ιρλανδικού
πνεύματος
για την Ανθρωπότητα.