75840 - Το ιρλανδικό πνεύμα

Ν. Λυγερός

Το ιρλανδικό πνεύμα
δεν περιορίστηκε
από το νησί
και άγγιξε
μέσω Ατλαντικού
όλον τον κόσμο
που έμαθε
για την αγάπη
για την ελευθερία
και τη θέληση
της απελευθέρωσης
όσο δύσκολες
κι αν ήταν
κι αν είναι
οι συνθήκες
ενάντια
σε άλλη
χώρα
πιο ισχυρή.