76182 - Πρέπει από τώρα

Ν. Λυγερός

Πρέπει από τώρα
να προετοιμαστούμε
για τις ανάγκες
τις ενεργειακές
όσο δεν είμαστε
έτοιμοι
να αξιοποιήσουμε
το δικό μας
φυσικό
αέριο
για το μέλλον μας.