76183 - Οι εκλογές

Ν. Λυγερός

Οι εκλογές
στην Τουρκία
προκαλούν
εθνικισμό
και πρέπει
να προσέχουμε
από τώρα
όλες τις κινήσεις
γιατί εμείς
πρέπει βέβαια
να προστατεύουμε
τους αθώους.