76184 - Η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Η Τουρκία
προσπαθεί
να προσελκύσει
τους Ρώσους
ολιγάρχες
στην Κωνσταντινούπολη
έτσι βλέπουμε
πως το γελοίο
μπορεί
να είναι
και τακτική
πολιτική.