76186 - Η θέση

Ν. Λυγερός

Η θέση
του γλυπτού
στη Λάρισα
επιτρέπει
την πρόσβαση
σε όλους
για ν’ αγγίξει
τον καθένα
χωρίς
κανένα
εμπόδιο.