76188 - Βλέπεις

Ν. Λυγερός

Βλέπεις
πρακτικά
ποιος είναι
πραγματικά
Μαθητής
όταν κοιτάς
την ανταπόκριση
που έχει
μπροστά
στο έργο.