76208 - Η όμορφη ημέρα

Ν. Λυγερός

Η όμορφη ημέρα
άρχισε
με τη συνάντηση
των Μαθητών
από την Κύπρο
και την Αυστραλία
που έχουν
τόσα κοινά στοιχεία
μεταξύ τους
γιατί αγαπούν
τους ανθρώπους
και τον Ελληνισμό.