76229 - Ο επίλογος

Ν. Λυγερός

Ο επίλογος
για το αρμενικό
βιβλίο
έγινε
πραγματικότητα
και αποτελεί
πλέον
υποστήριξη
για τον αγώνα
της απελευθέρωσης
του λαού
των αθώων.