76240 - ΙI – e-Μάθημα: Β’ Επιστολή του Ιωάννη. (Dessin)

Ν. Λυγερός