76241 - ΙII – e-Μάθημα: Β’ Επιστολή του Ιωάννη. (Dessin)

Ν. Λυγερός