76246 - Η μεγάλη εικόνα

Ν. Λυγερός

Η μεγάλη εικόνα
της Ρωσίας
δεν είναι
καθόλου
καλή
κι αν το γεγονός
ότι είναι
δικτατορία
κρύβει πολλά
η ουσία
είναι μία
τα πράγματα
είναι χάλια.