76247 - Σε επίπεδο

Ν. Λυγερός

Σε επίπεδο
ενέργειας
πρέπει
στην Ευρώπη
να είμαστε
πιο πρακτικοί
γιατί η πολιτική
δεν επαρκεί
χρειάζεται
κι η πράξη
χωρίς
καθυστέρηση.