76248 - Η διαφορετικότητα

Ν. Λυγερός

Η διαφορετικότητα
είναι θεμελιακή
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
και γι’ αυτό
μην επιμένεις
να μας βλέπεις
ως μια οντότητα
μονολιθική
διότι είμαστε
διαχρονικό
ψηφιδωτό.