76250 - Όταν έχεις

Ν. Λυγερός

Όταν έχεις
κάνει
αποστολές
σχεδόν
σε όλες
τις χώρες
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
αντιλαμβάνεσαι
πόσο πλούσια
είναι
η διαφορετικότητά μας.