76251 - Η μικρή μαθήτρια

Ν. Λυγερός

Η μικρή μαθήτρια
μαθαίνει ήδη
να ρωτά
για τον Παράδεισο
γιατί ξέρει
ότι είναι
η ουσία
της μετέπειτα
ζωής
του ανθρώπου
ως ψυχή.