76253 - Όταν αγαπάς

Ν. Λυγερός

Όταν αγαπάς
πραγματικά
με βάθος
δεν υπάρχει
κανένας
αποκλεισμός
γιατί είσαι
της πίστης
που ξεπερνά
όλα τα εμπόδια
της κοινωνίας.