76257 - Η συνεκτικότητα

Ν. Λυγερός

Η συνεκτικότητα
είναι ξεκάθαρα
μία έννοια
τοποστρατηγική
και το ανάλογο
στη χρονοστρατηγική
είναι η συνοχή
της σκέψης
επειδή
λειτουργεί
ως χρονική
συνεκτικότητα
έτσι
πρόσεχέ την
διότι είναι
της Ανθρωπότητας.