76259 - Η καρδιά

Ν. Λυγερός

Η καρδιά
πληγώνεται
και κόβεται
αλλά
και σημαδεμένη
συνεχίζει
να αγαπά
αυτούς
που αξίζουν
για την Ανθρωπότητα
και μόνο.