76261 - Άνοιξαν

Ν. Λυγερός

Άνοιξαν
τα φτερά
της πίστης
και ο πολύτιμος
χρυσός
ήρθε
να σηκώσει
τον ελαφρύ
ζυγό
που έλεγε
ο Χριστός.