76267 - Στην αγκαλιά

Ν. Λυγερός

Στην αγκαλιά
έψαχνες δειλά
τη συμπαράσταση
κι ανακάλυψες
τη βαθύτητα
της αγάπης
που δεν σταματά
στα όρια
του δέρματος
γιατί αγγίζει
την ίδια
την ψυχή.