76269 - Δεν είχες

Ν. Λυγερός

Δεν είχες
υπολογίσει
το φτωχόπαιδο
επειδή
δεν ήξερες
τον πλούτο
του μυαλού του
αλλά τώρα
ζεις
ελεύθερη
μέσα
στο σύμπαν του.