76270 - Διψούσα

Ν. Λυγερός

Διψούσα
και δεν μ’ έδωσες
νερό
αλλά επέζησα
γιατί ήξερα
τι είναι
η γενοκτονία
και δεν ήταν
η σαβούρα
της κοινωνίας σου
που θα με σκότωνε.