76279 - Κράτα άμυνα

Ν. Λυγερός

Κράτα άμυνα
όταν βλέπεις
ότι έρχεται
η βαρβαρότητα
και μην ανοίγεσαι
γιατί κάθε
κίνησή σου
πρέπει να γίνει
πράξη
για ν’ αλλάξει
το παρελθόν
του μέλλοντος.