76285 - Το πιάνο

Ν. Λυγερός

Το πιάνο
του άλλου αιώνα
είχε χρόνια
να παίξει
αλλά η ομορφιά του
συνέχισε
να φωτίζει
το δωμάτιο
και δεν κρατήθηκε
να το δοκιμάσει
και να νιώσει
τα πλήκτρα
του παρελθόντος.