76286 - Η έρευνα

Ν. Λυγερός

Η έρευνα
για το πιάνο
Broadwood & Sons
κατέληξε
ότι ήταν
κατασκευή
του 1900
έως 1904
και αυτό
τον άγγιξε
ακόμα
περισσότερο.