76288 - Και το ψάρι

Ν. Λυγερός

Και το ψάρι
έγινε
με τον κατάλληλο
σεβασμό
για να υπάρχει
το φρέσκο
σαν πίνακας
που απολαμβάνεις
αμέσως
χωρίς καμία
καθυστέρηση.