76299 - Πόσες διαδρομές

Ν. Λυγερός

Πόσες διαδρομές
κάναμε μαζί
για να βρεθούμε
όπου υπάρχει
ανάγκη
την εποχή
της προπαγάνδας
του Σχεδίου Ανάν
για να υποστηρίξουμε
κάθε αντίσταση
των μαχητών.