76301 - Και στ’ αυτοκίνητο

Ν. Λυγερός

Και στ’ αυτοκίνητο
μιλούσαμε
για αυτά
που θα λέγαμε
μετά
στους δικούς μας
για ν’ αντισταθούν
στη βαρβαρότητα
που ήθελαν
να μας επιβάλλουν
οι υποστηριχτές
του Σχεδίου Ανάν.