76304 - Κάθε μουσικό όργανο

Ν. Λυγερός

Κάθε μουσικό όργανο
έχει τη δική του
ιστορία
και δεν είναι μόνο
ένας εκτελεστής
της μουσικής
γι’ αυτό
ενσωματώνεται
εντός του έργου
του δημιουργού
που την αξιοποιεί
σε κάθε σύνθεση.