76305 - Τα μαθήματα

Ν. Λυγερός

Τα μαθήματα
που παίρνεις
σε κάνουν
όλο και πιο ανθρώπινο
γιατί είναι
της Διδασκαλίας
που θέλει
να υποστηρίξει
την εξέλιξη
όταν ξεπερνά
τις δυσκολίες.