76307 - Παλιά τραγούδια

Ν. Λυγερός

Παλιά τραγούδια
σου υπενθυμίζουν
ποιες είναι
οι αλήθειες
που παραμένουν
πέρα των ορίων
των κοινωνιών
που δεν αντέχουν
την εξέλιξη
γιατί λειτουργούν
μόνο με αρχές.