76310 - Η νέα σύνθεση

Ν. Λυγερός

Η νέα σύνθεση
δεν είναι
κράμα
αλλά χρυσός
για να φανεί
η ουσία
του λόγου
και πάνω
στο κόσμημα
που δεν είχες
φανταστεί.